Durf samen met je inwoners
beslissingen te nemen

Integer, eerlijk, recht door zee

Help ons om onze gezamenlijke toekomst te schrijven…

Tijd voor verandering

Wij hebben we geconstateerd dat de kloof tussen de politiek en inwoners steeds groter wordt. Wij hebben gemeend hier een poging te moeten doen om dit proces een halt toe te roepen. Voor ons als Burgerbelangen Dinkelland staat u/jij voor ons centraal. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben wij u nodig.
Daarom hebben wij een politieke partij opgericht, Burgerbelangen Dinkelland kent geen ideologische basis maar acteert op basis van signalen uit de gemeenschap. Wij zijn dan ook automatisch bereid om met iedereen in harmonie, en op een oprechte wijze te communiceren.
Wij zitten als lokale partij geworteld in de haarvaten van de Dinkellandse samenleving en hebben hier de motivatie uitgeput een nieuwe partij op te richten en de gedrevenheid om ons maximaal te kunnen inzetten voor onze inwoners.

scholtenlindefotografie-13

“Samen met u kunnen wij zorgen dat Dinkelland een voortvarende gemeente blijft. Samen werken, luisteren naar elkaar en doen wat je zegt, daar staan wij voor”

– Fons Maathuis | Fractievoorzitter

Inwoners bepalen wat er moet gebeuren in Dinkelland en de Gemeente moet dit faciliteren.

Onze inwoners