Geen Windturbines in ons Nationaal Landschap Noordoost Twente

Burgerbelangen Dinkelland is voorstander van een duurzaam klimaatbeleid en daarom tegen windturbines en maakt zich sterk voor het behouden van ons Nationaal Landschap Twente. Burgerbelangen Dinkelland gaat voor een permanente oplossing en niet voor tussen(schijn)oplossingen.

Dat houdt in afscheid nemen van fossiele brandstoffen en overgaan naar echt duurzame oplossingen. Oplossingen welke niet inhouden dat we ons landschap ruineren middels b.v. windturbines, niet van 120 of 240 mtr. hoog.

Duurzaam? Echt niet!
Windturbines zijn niet duurzaam! Denk aan de 1000 liter olie per windmolen per maand. Als je praat over Nederland dan heb je al gauw over miljoenen liters olie per jaar! Daarnaast vergt een windturbine 300 ton staal aan ijzer, 8 ton aan andere metalen en voor de fundering 900 ton beton. Als je 33 windturbines produceert heb je alleen al bij de productie een totale CO2 uitstoot van 55000 ton.

Windturbines zijn niet duurzaam! Denk aan de 1000 liter olie per windmolen per maand.

Windturbines bestaan alleen bij de gratie van honderden miljoenen subsidie door onze regering welke we nu niet kunnen inzetten voor echte duurzaamheid die tegen 2050 voorhanden zijn.

Windturbines ontsieren niet alleen ons mooie Nationaal Landschap, maar zorgen voor slagschaduw, geluidsoverlast, en zijn dodelijk voor vele vogels. Wist u dat er mensen zijn die speciaal in dienst zijn om de dode vogels op te ruimen?

Hebt u al geprobeerd uit te rekenen vanaf welke afstand u een windmolen van 240 meter hoogte kunt zien? En met welke gebouwen is dat te vergelijken in Nederland?

Windturbines bedreigen mens en natuur. Burgerbelangen Dinkelland streeft er naar om samen met onze inwoners te streven naar echt duurzame oplossingen.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn: Momenteel nog zonne-energie middels zonnepanelen maar nu reeds toepasbaar middels folie hetgeen geschikt is op elk dak; ja zelfs al op een eenvoudig autodak! We houden dus onze gronden vrij voor landbouw; ook hier geldt dus duurzaam in harmonie met landbouw.


Hebt al gehoord van Thorium-centrales?

Kernenergie middels Thorium:

  • Thorium oneindig voorradig
  • Niet geschikt voor militaire doeleinden
  • Radioactiviteit  in 100 jaar afgebouwd!
  • Bij calamiteit in zeer korte tijd uitgeschakeld en dus risico-arm
  • Ondanks dat men denkt in 2050 dit beschikbaar te hebben hier nu al in
  • Investeren, windturbines die nu gebouwd worden moeten in 2040 weer worden
    afgebroken, wieken net als in Amerika onder de grond stoppen. Das pas duurzaam!

Waterstof: gigantisch voordeel daar ons aardgasnetwerk middels aanpassingen hiervoor geschikt is en we zo miljarden aan investeringen daar kunnen gebruiken waar ze echt nodig zijn en het voorkomen  van een gigantische kapitaalvernietiging. Behoud dus de leidingen.

Burgerbelang Dinkelland vraagt daar nu de inzet van de politiek voor, nu investeren voor een echt duurzame samenleving voor en met de inwoners.

Ja, Burgerbelangen Dinkelland weet dat de landelijke politiek aan zet is maar wilt u daarop wachten of zelf meedenken aan een duurzame samenleving voor uw kinderen, uw kleinkinderen en volgende generaties?

Het kan, pak uw kans en laten we het samen doen!!