Andre MaathuisCommissielid

“Een ander lokaal geluid laten horen”

 

Mijn naam is Andre Maathuis, woonachtig in het rustieke kern-dorp Rossum.

Mijn lijfspreuk That’s Life, Omdenken en denken in kansen.

Eigenschappen; Spontaan, Optimistisch en Positief.

Gezien de afstand tussen de  inwoners en de politiek is het voor mij een uitdaging om in deze
hectische tijd daar een positieve verandering in aan te brengen.
We zullen daarom als Burgerbelangen Dinkelland regelmatig in gesprek gaan met de
inwoners van Dinkelland.

Zie mij zelf als een verbindende factor  tussen de andere fracties en alle inwoners van
de gemeente Dinkelland enerzijds en anderzijds tussen het College van Burgemeester en
Wethouders.

Tevens wil ik mij graag persoonlijk inzetten dat de leefbaarheid in de kleine kernen
wordt verbeterd t.o.v. de huidige situatie. Denk daarbij aan sociale woningbouw voor
senioren en startende jonge gezinnen, waarbij levensbestendig bouwen en
Tiny Houses een vooruitstrevende gedachte is.

Zorg daar flexibiliseren en organiseren waar de behoefte is.
Denk hierbij ook aan dat de huidige voorzieningen op peil dient te blijven c.q. verbeterd
dient te worden.

Binnen de fractie van Burgerbelangen Dinkelland hou ik mij ook bezig met:

– Onderwijs
– Zorg & Welzijn
– Natuur en Milieu.

Bel gerust, u kunt mij mobiel bereiken onder nummer +31 611406598

André Maathuis