Steeds minder mensen lid van politieke partij

De politieke partijen lopen leeg. Nog maar twee procent van de bevolking is lid van een politieke partij.
En dat is een probleem. Want uit dat hele kleine groepje leden komen alle wethouders, Kamerleden
en ministers voort. De Nederlandse bestuurders worden gerekruteerd uit een steeds kleiner clubje mensen.

Burgerbelangen Dinkelland maakt zich zorgen over de betrokkenheid van mensen bij de politiek. Wij
moeten zorgen om de Dinkellandse burger   weer te motiveren voor de politiek. “Ik denk dat als wij er niet
in slagen om mensen te betrekken bij standpunten, dan worden mensen cynisch.
Dan gaan ze op een gegeven moment helemaal niet meer stemmen”.

 

Wij gaan naar zoveel mogelijk mensen toe om te vragen: wil je met ons mee doen?

 

En dat mee doen kun je door steunend lid te zijn of actief lid te worden. Voor de prijs van € 10.00 per jaar
hoef je het niet te laten. Maar hierdoor krijgen wij de mogelijkheid om ons meer te profileren in Dinkelland.
Plus dat u elke donderdag (zie agenda) kunt aanschuiven om echt inhoudelijk met ons in discussie te gaan
over onderwerpen die u belangrijk vindt. Verder kunnen we dan een maandelijkse nieuwsbrief maken over
alle lopende zaken en afgelopen vergaderingen.

Wordt lid of doneer, dat mag u bepalen.

Aangezien wij een partij in oprichting zijn moeten we wachten tot onze naam gedeponeerd is bij de KvK,
derhalve kunnen wij u ook nog geen Bankrekening nummer geven. Maar lid worden kunt u bij voorbaat al.

 

Hoe snel het aantal leden van een politieke partij naar beneden is gedaald. Hiervoor moeten wij waken
en samen moeten we hier iets aan kunnen doen.