Enquete draagvlak windturbines N-O Twente

Enquete Burgerbelangen Dinkelland

Wij zijn benieuwd naar uw mening. Deze enquete bestaat uit open vragen maar ook uit score vragen. De score loopt van 1 t/m 7.
Cijfers:
1= onwaarschijnlijk
4= neutraal
7= waarschijnlijk.

Begin Enquete

Enquete
Ik ben voor/tegen het plaatsen van Windturbines in Noordoost Twente.
Zou u een officiële handtekening willen plaatsen indien u tegen Windturbines bent? En deze te voorzien van uw Rijbewijs/Paspoortnummer?
Bent u van mening dat u voldoende geïnformeerd bent door de Gemeente DInkelland?
Zou u als inwoner nog een fysieke bijeenkomst willen waar u uw mening kunt geven aan het Colleges van de Gemeente?
Wat is uw houding ten opzichte van windenergie in het algemeen?
Komen er Windturbines binnen twee kilometer van uw woning?
Voor welke alternatieve energiebronnen zou u gaan?

Einde Enquete

Heb je vragen of ervaart u problemen?
U kunt contact opnemen met Fons Maathuis, 0622940385