In onze raadsvergadering van 27 juni jl. moesten wij als raad discussiëren over het feit of wij als raad wel of niet een kadernota asielopvang willen vaststellen voor onze gemeente Dinkelland. Voor ons als Burgerbelangen Dinkelland een ‘lastig’ onderwerp aangezien wij zelf ook weten dat dit een groot beroep doet op de Dinkellandse bevolking. Dat de veiligheid ondanks toezeggingen van het COA en de politie bij andere AZC’s niet adequaat is. Incidenten en onwenselijke en onmenselijke toestanden zijn helaas elke dag aan de orde. Toestanden waarop wij als kleine gemeente niet zitten te wachten.

Derhalve hebben wij tijdens de bespreking een motie ingediend om de problematiek “veiligheid” aan te kaarten. Veelal wordt een dergelijk probleem voor zich uit geschoven of wordt betiteld als racisme als je erover begint. Maar is aankaarten van problemen racistisch? In onze ogen niet. Zelfs wenselijk. Wij vinden dat de driehoek Rijksoverheid, gemeente, politie en COA garanties dienen af te geven dat toestanden zoals die elders in het land plaatsvinden hier niet zullen plaatsvinden. En dergelijke garanties kun je nooit 100% afgeven maar dergelijke zaken moeten continue bespreekbaar zijn en blijven. Niet de oogkleppen opzetten maar scherp op monitoren.

En om dit kracht bij te zetten hebben wij de burgemeester het volgende opgedragen:

I.     Zich ervoor in te zetten dat er een regionaal veiligheidsplan asielopvang wordt opgesteld in nauwe samenspraak met het openbaar ministerie en de politie, gericht op het waarborgen van de veiligheid van de inwoners en asielzoekers;

II.    Dit veiligheidsplan te bespreken met de Raad;

III.  De raad per kwartaal te rapporteren over de gang van zaken in de AZC’s in onze regio, inclusief de melding van bijzondere zaken en incidenten.

Bovenstaande motie is met ruime meerderheid aangenomen en vertaald in het Amendement die wij samen met het CDA Dinkelland, Lokaal Dinkelland en Burgerbelangen Dinkelland hebben geaccordeerd. Progressief Dinkelland (stemverklaring) en de VVD Dinkelland zijn niet meegegaan in deze motie (amendement) maar hebben ook niet ingestemd met de kadernota asielopvang.
Burgerbelangen Dinkelland denkt aan de inwoners en mocht u behoefte hebben met ons hierover te discussiëren dan bent u van harte welkom. Ook wij begrijpen dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is!