TinyHouses & Aldi woningen in Denekamp

Elke politieke partij in Dinkelland heeft het over bouwen, bouwen, bouwen maar
het moet eigenlijk bouwgrond, bouwgrond, bouwgrond heten. Als er in Dinkelland
meer bouwgrond was is bouwen, bouwen, bouwen geen probleem. Begrijpt u het
nog?

De coalitiepartijen kunnen na vier jaar wel zeggen “er heerst politieke rust” maar
uiteindelijk heeft dat geleidt dat er geen visie heeft plaatsgevonden over het
aanvullen van bouwlocaties. Natuurlijk er wordt gebouwd in bijna al kernen maar
kijken we naar kernen als Rossum, Saasveld, Ootmarsum die zitten bijna op slot.
In Rossum noord ligt nog een braakliggend terrein wat van de Gemeente is maar
ook hier geen enkel ontwikkelingsactie. En dat is niet alleen frustrerend voor
onze inwoners (de jeugd & senioren) die willen bouwen maar ook voor ons
als Burgerbelangen Dinkelland. Hopelijk gaat het nieuwe College hier beter mee
aan de slag. En dan hebben wij het nog niet eens over betaalbaar bouwen voor
de huur/koopsector.

Daarvoor hebben wij als Burgerbelangen Dinkelland 4 jaren geleden een
motie “TinyHouses” ingebracht die toen unaniem is aangenomen. Het betreft
het bouwen van de eerste 15 TinyHouses in Dinkelland. En als dit een succes
wordt willen wij dit uitrollen over de overige kernen in Dinkelland. Aangezien|
wij vinden dat zowel jong & oud in hun eigen woonkern kunnen en moeten
blijven wonen.

Wilt u zien hoe wij hierover denken klik hier of op de foto.

Wij als Burgerbelangen Dinkelland hebben contact gehad de Heer de Klerk,
eigenaar van de grond waar de Aldi op de Eurowerft een nieuwe supermarkt
wil gaan bouwen. Ook wij als Raad, net als de overige partijen vroegen onze
wethouder waarom er geen betaalbare appartementen voor 1-2 persoons-
huishoudens worden gebouwd bovenop het Aldi pand.
De heer de Klerk “ik als eigenaar wil geen appartementen bovenop mijn
winkel, het hele plan wordt mooi stedenbouwkundig ingebouwd op de
bestaande Eurowerft”.  In Tubbergen wordt wel een Aldi gebouwd maar
hier huurt de Aldi de winkel. De heer de Klerk “dat is het verschil, het
is daar een voldongen feit dat er appartementen op gebouwd worden”.