Klooster Ootmarsum: feiten relaas van een debacle!

Beste inwoners van Dinkelland,

Mocht u gisteren en vandaag het nieuws gevolgd hebben in de Tubantia, Twente FM of InenOmOotmarsum zult u ongetwijfeld het “Klooster – Ootmarsum” zijn tegengekomen. Wij als Burgerbelangen Dinkelland hebben toch de behoefte hier een toelichting op te geven en wel om het volgende:

Feit 1: ons werd na  25 minuten van de Open Debat Ronde het woord ontzegt door Burgemeester Joosten, dit omdat wij het woord “liegen en/of gelogen” naar zijn mening veelvuldig in onze mond genomen hebben. Wij hadden natuurlijk ook  kunnen zeggen “de waarheid verzwegen”. Het klinkt misschien minder heftig maar uiteindelijk blijft het liegen.

Feit 2: Op 20 november 2020 gaf Weth. Brand aan dat het verlies op het Klooster 3 miljoen bedroeg, ook na herhaald aandringen van Burgerbelangen Dinkelland bleef hij bij dit standpunt. Uit officiële papieren van de Gemeente Dinkelland is het verlies ruim 7.1 miljoen. Wat hieraan gelogen is of niet de waarheid verteld is door Burgerbelangen Dinkelland is ons een raadsel. Zoals de PvdA gisteren zei: “schiet de boodschapper niet dood”. Van die 7.1 miljoen hadden onze 10445 huisgezinnen 18 jaar lang geen Onroerendezaakbelasting hoeven te betalen!

Feit 3: Dat de verschillende fracties VVD, CDA en Lokaal Dinkelland heel verontwaardigd deden over onze ’toon’ heeft wel degelijk te maken met het feit dat deze fracties nu en in het verleden Wethouders geleverd hebben die dit grote debacle veroorzaakt hebben. Wij hadden ook niet verwacht dat deze fracties stonden te juichen met onze voordracht. Men had immers dan moeten toegeven dat ze als fracties zelf altijd ‘geslapen’ hebben als de desbetreffende wethouder weer een ‘potje’ opentrok om geld in het Klooster te stoppen.

Feit 4: Dat wij net de een na laatste Raadsvergadering van dit College hiermee naar buiten kwamen ligt aan het feit dat wij vanaf het begin getraineerd werden om zaken naar ons toe te sturen. Als men ons alle gegevens direct hadden aangeleverd waren wij begin maart-juli 2021 hier al mee naar buiten gekomen.

Feit 5: Ook op onze vragen van gisteravond hebben we dus nog steeds geen antwoord. En zo ging en gaat het maar door. Wij vroegen aan Wethouder Brand gisteravond nog “geeft u nu eens aan waarom u 3 miljoen zei en in werkelijk het meer dan 7.1 miljoen is? Antwoord Wethouder Brand: “dat weet ik niet”. In eerste instantie getuigd dit niet van dossierkennis, selectief geheugen uitval of niet durven aan te geven dat wij als Burgerbelangen Dinkelland gelijk hebben. Het antwoord mag u geven.

Feit 6: Het moet ons, mij als fractievoorzitter van Burgerbelangen Dinkelland van het hart dat, net als in Den Haag, het de gewoonste zaak van de wereld in Dinkelland begint te worden dat zaken worden verdraaid, verdoezeld en/of er bedrogen worden. Een Gemeente met 26250 inwoners verdiend dit niet en daarvoor komt Burgerbelangen Dinkelland op voor transparantie en eerlijkheid richting u, onze inwoners. En zolang ik in de politiek zit zal ik me daar hard voor maken, ongeacht de status van mensen of groepen. Dat mensen ons en mij dan een luis in de pels vinden, lastig of irritant vinden dat moeten wij c.q. ik dan maar accepteren, en dat doen we ook.

Feit 7: hoe je het went of keert in onze ogen hebben wij niets verkeerd gedaan en iedereen mag ons proberen te overtuigen dat dit wel het geval is. Met degene willen wij heel graag in discussie gaan. Indien nodig leggen wij alle papieren op tafel.

Feit 8: Burgerbelangen Dinkelland wacht op alle antwoorden die wij nog moeten ontvangen van het College. Hiermee gaan we aan de slag. Daarna, afhankelijk van de Verkiezingsuitslag gaan we proberen er een Rekenkameronderzoek op dit debacle los te laten. Mocht dit niet lukken zullen wij e.e.a. bij de Provincie aankaarten onder de noemer van ‘onbehoorlijk bestuur’. Iets waar we absoluut niet trots op zijn maar na gisteravond laat men ons geen andere keus.

Een ieder die meer over deze zaak wil weten mag ons bellen, mailen, brieven schrijven. Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid maar blijven doen waar we het beste in zijn en dat is opkomen voor de inwoners van Dinkelland.

Met vriendelijke groet.
Burgerbelangen Dinkelland
Fons Maathuis

 

Klooster Ootmarsum