LAAT UW (“Geluid”) STEM HOREN

Burgerbelangen Dinkelland vindt draagvlak onder inwoners een democratisch goed en zeker bij ingrijpende beslissingen, niet alleen op het gebied van natuur en milieu maar ook menselijk vlak.

Het plaatsen van Windturbines in ons mooie Landschap Noordoost Twente is hier een sprekend voorbeeld van. Wij hadden graag een Referendum gehouden in Dinkelland om de democratische legitimiteit van een dergelijke beslissing te waarborgen maar de overige fracties in de Dinkellandse Gemeenteraad vonden dit niet nodig. In navolging op de uitspraak van de wethouder gaven allen hetzelfde antwoord: “wij vinden dat er voldoende is gedaan om draagvlak te creëren”. Maar ook daarna blijven dezelfde Gemeenteraadsleden wel steeds aangeven dat er draagvlak moet zijn. Maar hoe wil je die realiseren als er geen echte representatieve meting is uitgevoerd? Plus dat er door Covid-19 helaas ook al geen fysieke bijeenkomsten in de 10 kernen is geweest.

Natuurlijk is er een meting gehouden onder de inwoners van Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland. (NOT Gemeentes). In totaal kunnen 101000 inwoners in het NOT gebied reageren maar in werkelijkheid hebben er maar 2426 gereageerd, dat is 2.4% en in onze ogen verre van een representatief onderzoek. Plus dat dit onderzoek geen mogelijkheid aangaf om voor vernieuwde en bewezen alternatieven te gaan. Via deze enquête horen wij ook graag de mening vanuit de andere Gemeentes als Oldenzaal, Losser en Tubbergen.

Om inwoners toch de kans te geven om zelf hun ideeën en wensen te uiten hebben wij gemeend er goed aan te doen om een digitale enquête te houden onder de 4 NOT Gemeentes. Deze enquête sluit op 1 juli a.s.. U kunt u vinden op de website van Burgerbelangen Dinkelland.

WWW.BURGERBELANGENDINKELLAND.NL

Klik op de button “enquête” en u kunt deze naar eigen idee invullen hoe u erover denkt. De uitslagen zullen wij aanbieden na 1 juli a.s. aan de Burgemeesters en Wethouders van de NOT gemeentes en hun Raad, uiteraard volgens de nieuwste AVG richtlijnen. De privacyregels worden streng nageleefd.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons mailen naar info@burgerbelangendinkelland.nl of bellen naar onze fractievoorzitter Fons Maathuis +31 6 41818776