Tiny Houses

Updated Tiny Houses.

Datum 8 mei 2019

Burgerbelangen Dinkelland heeft een bijeenkomst bijgewoond waar ook Stichting Tiny Houses Twente, de verantwoordelijke wethouder en ambtenaar  aanwezig waren. Er zijn goeie vervolgstappen afgesproken.

Eind mei zal de verantwoordelijke wethouder de Raad informeren over de voortgang.

Voor alle woningzoekende en starters,

Je kunt je nog altijd aanmelden bij ons of contact opnemen met de Gemeente. Hoe meer inwoners die aangeven hiervan gebruik te willen maken des te beter.

Waar de woningstichting een terugtrekkende beweging maakt in de gemeente Dinkelland en de huidige woningbestand onbetaalbaar is voor starters, is dit echt een schitterend mooi en betaalbaar project voor starters om in de gemeente Dinkelland te kunnen blijven wonen. Grijp deze eenmalige kans en meld je aan!!

We houden u op de hoogte.