Burgerinitiatief verlichting Dusinkweg, Agelo

Vragen van Burgerbelangen Dinkelland (verlichting en snelheid), PVDA (verlichting) en het CDA (bewegwijzering) hebben de aandacht gehad van wethouder de heer B. Blokhuis.

Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste eindresultaat. Hr. Ger Schokker is middels een burgerinitiatief een handtekeningenactie gestart onder de inwoners van Agelo en Ootmarsum.

Allereerst heeft hij zijn plannen tot deze actie doorgesproken met de aanwonenden van de Dusinksweg. Zij waren allen enthousiast over deze actie, hetgeen moet leiden tot meer verkeersveiligheid.

Binnen vijf werkdagen plaatsten maar liefst 520 omwonenden en het bedrijfsleven een handtekening. Van de 525 aangesproken personen tekenden derhalve maar liefst 99,5%.
Zes maanden na de opening van de Dusinksweg is dit voor alle partijen een onverwacht hoog percentage.

Het geeft aan dat de zorgen onder bewoners rond de onverlichte kruispunten nog zeer actueel is.

De Gemeente Dinkelland kan er nu niet meer onderuit om tenminste hun beslissing om geen verlichting te plaatsen op de twee kruispunten te heroverwegen. Op 1 april jl. vond er op initiatief van Hr. Ger Schokker een bespreking plaats met de verkeersdeskundigen van de Provincie Overijssel (de heer Henk Bolding), Gemeente Dinkelland (de heren Jan Beekman en Erwin Morsink), Veilig Verkeer Nederland (de heer Fons Blokhuis) en de Politie Regio Twente (de heer Bertus van Lubek).

Donderdag 11 april heeft Ger Schokker een afspraak met wethouder Ben Blokhuis.

Burgerbelangen Dinkelland ondersteund dit burgerinitiatief van harte en zullen ons samen met de initiatiefnemer hard maken voor een nog veiliger Dusinksweg.

Wij, als politiek trekken ons steeds vaker terug en laten belangrijke beslissingen, indien mogelijk, over aan onze inwoners. Van Overheid naar Nevenheid.

U mag er alvast aan wennen.

Wilt u de heer Ger Schokker ondersteunen met zijn burgerinitiatief dan kunt hem bereiken onder

Telefoonnummer +31 6-11332666, mailadres: gsperplex@gmail.com