Rossum en uitbreidingslocaties

Afgelopen dinsdagavond (19-03-2019) tijdens de Commissievergadering hebben wij volgende vragen gesteld over Rossum Noord, de inrichting hiervan en over eventuele uitbreidingslocaties voor Rossum. Natuurlijk geldt dit ook voor andere kernen van Dinkelland want ook hier beginnen bouwlocaties schaars te worden.

Voorzitter, Rossum Noord is op een paar kavels volgebouwd met woningen, indien er nog grond beschikbaar was geweest zou dat ook in een mum van tijd volgebouwd zijn.

Onze vragen:

Naast de locatie Vos zijn er weinig inbreidingslocaties in Rossum, in
hoeverre heeft het College al gekeken naar uitbreidingslocaties?

De Reuvenkamp is geheel klaar en wordt reeds bewoond, wanneer gaat de Gemeente bezig met de straat, het aanleggen van een trottoir, verlichting en andere zaken om de leefbaarheid daar wat aangenamer te maken?

Zijn hier ontwerptekeningen van i.v.m. inrichting nieuwe tuinen, trottoirs, lantaarnpalen en parkeervoorzieningen en wanneer zijn deze ontwerptekeningen definitief?

En worden de aanwonenden op de hoogte gehouden over de voortgang?

Aan de Reuvenkamp zie je net als op Het Brookhuis periscopen, in de volksmond ook wel duikboten genoemd,(waterafvoer hemelwater) uit de grond verschijnen. Sommige aanwonenden van de Reuvenkamp klagen nu al over wateroverlast bij veel regen. In eerdere stadia hebben wij u gevraagd of Rossum Noord (dat bekend staat als een natgebied) niet een 2e Het Brookhuis zou worden. Dat werd ontkend.

Maar kunt u verzekeren dat de duikboten uit de tuinen kunnen worden gehaald, dat er geen problemen komen met het afvoer van hemelwater?

Aangezien de vragen voor de tijd ingediend moeten worden was het antwoord van Weth. Blokhuis het volgende:

De gemeente heeft Rossum Noord bouwrijp aangelegd, dit houdt in dat de afwatering richting Wadi’s nog niet optimaal is.

De duikboten (grens gemeentegrond/bewoner) in de voortuin staan, voor hemelwater afvoer, komen uit op de openbare weg het water zal richting de Wadi’s moeten lopen. Daarnaast dient de bewoner de tuin zo in te richten dat het waterrichting openbare weg loopt!

Q2/19 zijn de ontwerptekeningen gereed van trottoirs,verlichting, lantaarnpalen en parkeerplaatsen, etc.. Deze worden in het kader “van Overheid naar Nevenheid” met de omwonenden besproken.

Q3/Q4 2019 zal de gemeente beginnen met de uitvoering.

De bewoners van Rossum Noord worden door middel van eenĀ  nieuwsbrief van de gemeente Dinkelland op de hoogte gehouden. Zo gauw wij als Burgerbelangen Dinkelland iets meer weten laten wij u het weten.

M.b.t. uitbreidingslocaties voor Rossum en andere kernen wilde de wethouder niet meer kwijt dan dat ze er mee bezig zijn.