Waarom Burgerbelangen Dinkelland?

Als oud leden van D66 Dinkelland hebben we geconstateerd dat de kloof tussen de politiek en inwoners steeds groter wordt. Wij hebben gemeend hier een poging te moeten doen om dit proces een halt toe te roepen. Voor ons als Burgerbelangen Dinkelland staat u/jij voor ons centraal.
Daartoe hebben wij een politieke partij opgericht, Burgerbelangen Dinkelland kent geen ideologische basis maar acteert op basis van signalen uit de gemeenschap. Wij zijn dan ook automatisch bereid om met iedereen in harmonie, en op een oprechte wijze te communiceren.
Wij zitten als lokale partij geworteld in de haarvaten van de Dinkellandse samenleving en hebben hier de motivatie uitgeput een nieuwe partij op te richten en de gedrevenheid om ons maximaal te kunnen inzetten voor onze inwoners.

Burgerbelangen Dinkelland staat “in het hart van de samenleving”. Het is een vereniging met leden met verschillende politieke idealen die de belangen van de Regio Twente en in het bijzonder van de burgers van de gemeente Dinkelland vooropstellen. Samen met onze inwoners willen wij werken naar een welvarende gemeente waarin iedereen zich thuis voelt en waarin wij moeten zorgen dat zowel onze jeugd als ook ouderen binnen hun eigen kernen kan blijven woningen. Dit moet gebeuren door het bouwen van voldoende sociale woningbouw door woningcorporaties. Kunnen of willen deze dit niet dan moeten we als politiek op zoek gaan naar alternatieven. Een van de zaken waarin wij als Burgerbelang Dinkelland mee bezig zijn is het handen en voeten geven aan het fenomeen “Tiny Houses”. Veel jeugd heeft hier interesse in en samen met het huidige College zijn wij hier hard mee bezig. In ons nieuws overzicht vindt u meer informatie. Al met al  zorgen wij samen voor elkaar. Burgerparticipatie begint met de belangen van onze inwoners voorop te stellen en uw stem een podium te geven. Dat kan zeker bij Burgerbelangen Dinkelland.